Bij elkaar ruim twee eeuwen oud


In Bouwbedrijf Van den Heuvel in Helmond zijn drie generaties Van den Heuvel werkzaam of werk­zaam geweest. Nu is dat op zich niet zo bijzonder. Echter, deze heren zijn alle drie nog in leven. We hebben het over Frans senior (102 jaar), Hein (70 jaar) en Frans junior (32 jaar). Tellen we deze leeftij­den bij elkaar op, dan kom je op het respectabele aantal van 204 jaar. 

De Stiho-krant is in gesprek met Hein en Frans junior. Hein: "Mijn vader heeft in 1910, met zijn broer, het be­drijf overgenomen van hun vader onder de naam Gebr. Van den Heuvel. Hij was toen 18 jaar en moest van de rechtbank nog handlichting krijgen om de zaak te mogen voort­zetten. Hij was in die tijd èn architect èn aannemer èn constructeur. Iets dat tegen­woordig niet meer voorkomt. Het was toen nog een echt dorpsbedrijf, dat klussen aan­nam die varieerden van het repareren van eggen en hou­ten karren tot het bouwen van wagens. In 1923 bouwde hij zijn eerste woningen in Hel­mond. In 1924 kreeg hij Bava­ria als klant en daar werken we nu nog steeds voor. Op zekere dag kreeg hij van Bavaria de opdracht een mou­terij te bouwen. Maar mijn vader had geen flauw idee hoe zo'n mouterij eruit zag. Daarom werd hij door Bavaria naar Polen gestuurd, waar hij de kunst moest afkijken van de vele brouwerijen in dat land. Zo ging dat toen: je moest zelf maar zien dat je ergens de benodigde kennis opdeed. Het bedrijf had in die tijd een omvang van zo'n 30-40 man. Nadat het bedrijf in de tweede wereldoorlog stil had gele­gen, werd het vlak daarna nieuw leven ingeblazen. In 1948 nam ik de zaak van hem over, nadat ik de opleiding aan de Academie voor Beel­dende en Bouwende Kunsten in Tilburg had afgerond. We waren toen nog steeds een bedrijf dat elke klus aannam. Ook nu nog hebben we geen specialisatie en dat willen we zo houden.

De drie generaties Van den Heuvel, v.l.n.r.: Frans junior (32 jaar), Hein (70 jaar) en Frans senior (102 jaar).


Op het moment van overname hadden we 60- 70 man in dienst. Je moest in die tijd ook wel met veel men­sen werken want alles was nog handwerk. We hebben bijvoorbeeld een keer een dakbalk van 10 meter lang en 40 cm in het vierkant naar het dak van een huis moeten sjou­wen. Met de primitieve hulp­middelen waar je toen over beschikte, had je voor deze klus nog altijd zo'n 10 man nodig. Nu nog maar één man. Als mijn levenswerk zie ik de mouttoren voor Bavaria. In 19 dagen tijd hebben we die tot 52 meter hoogte opgebouwd. Ook alle betonstorts deden we toen nog zelf. Tegenwoor­dig besteden we die uit aan gespecialiseerde bedrijven. Frans junior neemt het ge­sprek over: "Negen jaar gele­den ben ik in het bedrijf be­gonnen, direct na de HTS. Mijn vader had toen nog de algehele leiding, ik was ma­nusje van alles. Door mijn vader de oren van het hoofd te vragen en omdat ik hele­maal onderaan begonnen ben, heb ik het bedrijf van haver tot gort leren kennen en begrijpen. Mijn vader is nu alleen nog uit hobby bij het bedrijf betrokken. Hij gaat niet meer op de werken kijken, maar heeft veel meer een adviserende rol. In 1988 is de B.V. opgericht. Op dat moment veranderde de naam ook in het huidige Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. en nam ik het roer over van mijn vader. Het bedrijf telt nu zo'n 50-60 man personeel. In de beginjaren '70 hadden we 120 man aan het werk, maar dat vonden we te veel. We zijn van mening dat we in de huidige omvang de klanten het best kunnen bedienen.

Hoofdkantoor te Helmond.

 

We willen dan ook niet groter worden. We heb­ben te veel collega-bedrijven zich 'dood zien groeien'. We zien voor onszelf het begrip 'groei' dan ook veel meer in kwaliteit dan in kwantiteit. We bouwen eigenlijk alles, maar onze voornaamste werkterreinen zijn de utiliteits­bouw en de privé-woning­bouw. We gaan er altijd vanuit de klant zo weinig mogelijk uit te laten geven, wat zijn beste­dingsruimte en continuïteit ten goede komt. Daar profiteert immers de hele economie van. Wat we sinds een aantal jaren ook hebben is een eigen service-dienst. We hebben vier busjes op de weg, zodat we bij acute problemen snel ter plaatse kunnen zijn om deze op te lossen. Van onze totale omzet wordt 95% in regie gebouwd. Dat wil zeggen dat de klant per maand volledig inzicht wordt verschaft in bouwplannen, wij­zigingen, rekeningen, in alles. Daarom is het ook zo plezie­rig dat Stiho zo snel met de facturering van bestellingen is. Mijn opa deed al zaken met Woutje de Vries (Houthandel De Vries in Helmond, red.), die later door Stiho is overge­nomen. Deze relatie is prima zo, waarom zou je dan veran­deren? Om dubbeltjes uit te sparen? Bedrijven letten vaak te veel op de prijs van de door hen bestelde produkten en niet genoeg op de toeleve­rancier zelf. Wij krijgen bij Stiho alles wat we willen hebben. We krijgen het op tijd, met een goede service en desgewenst waar - devol advies. Dat is voor ons het voornaamste."