Disclaimer


Door het bezoeken van deze website van Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer. 

Deze website is met zorg samengesteld en wordt met zorg onderhouden. Aan deze website kan evenwel enkel algemene informatie worden ontleend. Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond B.V. staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de door of namens haar hierop weergegeven informatie. Bouwbedrijf Van den Heuvel Helmond  B.V is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op de website weergegeven informatie en voor eventueel hierdoor geleden of te lijden schade.  De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf van den Heuvel Helmond B.V. worden openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.