Continuïteit door kwaliteit - Continuity through quality


Om in het moderne bedrijfsleven blijvend te kunnen concurreren, moet je als onderneming continu optimale kwaliteit en maximale service bieden. Voor directeur Frans van den Heuvel van het gelijknamige bouwbedrijf in Helmond is het vanzelfsprekend dat daarvoor niet alleen veel kennis maar ook veel ervaring nodig is. "Ons bedrijf beschikt over een ervaring van meer dan honderd jaar. In al die jaren hebben we een enorme know-how opgebouwd van het bouwproces in al zijn facetten. Daardoor zijn wij in staat om constant hoog­waardige kwaliteit te leveren en onze opdrachtgevers altijd optimaal van dienst te zijn." 

Bouwbedrijf van den Heuvel is gebouwd op continuïteit: het bedrijf, dat sinds een aantal jaren is gevestigd in een modern en representatief bedrijfspand aan de Wethouder den Oudenstraat, wordt al generaties lang geleid door leden van de familie van den Heuvel, bouwers in hart en nieren. 


All-round

Bouwbedrijf van den Heuvel mag zich met recht een all­round bouwbedrijf noemen: het bedrijf houdt zich zowel met utiliteitsbouw als met woningbouw en zowel met nieuwbouw als met reparatie, onderhoud en renovatie bezig. Bij al deze activiteiten hanteert bouwbedrijf van den Heuvel steeds één en hetzelfde uitgangspunt: constant hoogwaardige kwaliteit leveren. Integrale kwaliteitszorg, gebaseerd op de NEN-1SO-normen, is de rode draad die door de hele organisatie heen loopt, van de directiekamer tot en met de werkvloer. Bouwbedrijf van den Heuvel is bovendien zeer innovatief; het bed rijf loopt dikwijls voor­op als het gaat om de invoering van nieuwe productie­methoden of het gebruik van nieuwe materialen. 


Gemotiveerd en gekwalificeerd team

Ondanks alle mechanisering en automatisering, is bouwen nog steeds voor het grootste deel mensenwerk en de kwaliteit van het werk wordt dan ook in belangrijke mate bepaald door de mensen die dit werk verrichten. "Wij hebben daarom altijd in de eerste plaats ge1nvesteerd in goede medewerkers", aldus Frans van den Heuvel. "Wij besteden bovendien veel aandacht aan gezonde arbeids- omstandigheden en aan een plezierige werksfeer. Onze circa 55 medewerkers vormen een hecht team dat onderling nauw samenwerkt. Illustratief voor de goede sfeer binnen ons bedrijf zijn het uiterst geringe verloop en het zeer lage ziekteverzuim. Ik durf dan ook met trots te stellen dat wij over zeer gemotiveerde en uiterst gekwalificeerde medewerkers beschikken. Dankzij hun grote vakmanschap zijn wij altijd in staat om de optimale oplossing te vinden." 

Een greep uit de vele projecten die Bouwbedrijf van den Heuvel in Helmond en in de regio gerealiseerd heeft. 
 


Optimale service

Om tot die optimale oplossing te kunnen komen, is goede communicatie met de opdrachtgever voor bouwbedrijf van den Heuvel een 'must'. In de praktijk betekent dit dat men van tevoren met iedere opdrachtgever om de tafel gaat zitten om a alIe zaken goed door te spreken, waarna de gemaakte afspraken helder op papier worden gezet. Ook in de loop van het bouwtraject houdt men vootdurend contact met de opdrachtgever. Bouwbedrijf Var den Heuvel voert service hoog in het vaandel en beschikt over een 24-uurs serviceteam waarop de cliënt zeven dager per week, dag en nacht, een beroep kan doen. 

Kort samengevat, doet Bouwbedrijf van den Heuvel 'gewoon' wat een goed bouwbedrijf moet doen: hoog­waardige kwaliteit leveren tegen aantrekkelijke prijzen. Dat doet men al meer dan honderd jaar en men is vast van plan dat ook in de komende eeuw te blijven doen, in goed overleg en in nauwe samenwerking met iedere individuele opdrachtgever. 

To compete in today's world, a company must offer con­tinuous top quality and top service. Doing so requires a considerab/e amount of know-how and experience. Bouw­bedrijf van den Heuvel has over a hundred years of experience in every facet of the building process. The com­pany is built on continuity: generations of family members, builders with heart and soul, have managed Bouwbedrijf van den Heuvel. Bouwbedrijf van den Heuvel is an all­round building company, active in commercial and industrial building, housing, new housing, repair, main­tenance and renovation. The company is innovative and aften among the first to introduce new production methods or to use new materia/s. People determine the quality of the work. Bouwbedrijf van den Heuvel invests in good employees; the 55 employees form a sol id team that closely works together. Optimal service is a key issue: every project is thoroughly discussed with the customer, who can always, day and night, rely on the 24-hours service team of Bouwbedrijf van den Heuvel.