Als bouwer hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. In elke fase van het proces zijn we alert op energiebesparing, hergebruik van materialen en sturen we op toekomstbestendigheid. Uiteraard voldoet ons werk aan de geldende BENG-normen, maar waar mogelijk zetten we graag een stap extra. 


Bouwen volgens Breeam-NL


Wat betreft duurzaamheid zijn er verschillende methodes om ons werk mee te kwalificeren. Breaam-NL bijvoorbeeld beoordeelt de duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Dit is vooral van belang voor projecten in de utiliteitsbouw. Bouwen volgens Breeam-NL levert gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige gebouwen op.

 

Van cradle-to-cradle

 

Ten slotte werken we bij Van den Heuvel Bouwbedrijf mits mogelijk binnen de principes van cradle-to-cradle. Materialen hergebruiken die na de levenscyclus zonder kwaliteitsverlies weer opnieuw ingezet kunnen worden. 

Onze expertises

Werken in bouwteamverband
Afstemmen op het allerbeste resultaat. Hoe eerder bij het project betrokken, hoe beter. Voor ons is het belangrijk dat we een project van binnen en buiten kennen. Dan zijn we écht van meerwaarde.
Werkmethodiek BIM
Standaard binnen BIM is dat direct betrokken partijen regelmatig de stand van zaken overleggen en dus continu op de hoogte zijn. Het 3D model zelf vormt een digitale oplevering al voordat de bouw start.
Duurzaam werken en denken
Als bouwer hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. In elke fase van het proces zijn we alert op energiebesparing, hergebruik van materialen en sturen we op toekomstbestendigheid.

Bouwen voor de toekomst: cradle-to-cradle


Als bouwonderneming hebben we een grote verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en milieu. Wat betreft de uitstoot van stikstof, maar ook als het gaat om het verstandig en duurzaam toepassen van milieuvriendelijke materialen en grondstoffen, en het voorkomen van verspilling. Duurzaamheid nemen we daarom standaard op in onze procedures. Niet als een labeltje, maar verweven als een vast onderdeel van onze werkwijze; net als bijvoorbeeld veiligheid, planning, communicatie, materieel en materiaal. 
 

Lees meer