Wat betreft de uitstoot van stikstof, maar ook als het gaat om het verstandig en duurzaam toepassen van milieuvriendelijke materialen en grondstoffen, en het voorkomen van verspilling. Duurzaamheid nemen we daarom standaard op in onze procedures. Niet als een labeltje, maar verweven als een vast onderdeel van onze werkwijze; net als bijvoorbeeld veiligheid, planning, communicatie, materieel en materiaal. 

Circulair denken én doen


Cradle-to-cradle bouwen is daar een belangrijk onderdeel van. Bewust kiezen voor materialen die eindeloos hergebruikt kunnen worden en niet na afschrijving op de afvalberg belanden. Maar ook weten waar materialen en grondstoffen precies vandaan komen. Als er een sector winst kan behalen met het cradle-to-cradle principe, dan is het de bouw wel. Alles van isolatiematerialen en hout tot het slim inzetten van grondstoffen en creatief denken over toepassingen. Elk project van Van den Heuvel Bouwbedrijf wordt vanuit deze principes bekeken en beoordeeld, want elk project draagt een steentje bij. 

Madaster; materialenpaspoort


Een belangrijke rol binnen het cradle-to-cradle-bouwen is weggelegd voor het Madaster-materialenpaspoort. Alle producten en materialen die in de bouw worden gebruikt, worden meteen in Madaster geregistreerd en gedocumenteerd. Zie het maar als een BSN-nummer voor elk materiaal en product dat we in een bouw inzetten. Dat biedt alleen maar voordelen. Zo worden gebruikte producten en materialen digitaal gevolgd en kunnen ze eenvoudig worden hergebruikt. 

Dankzij de registratie maken de materialen en grondstoffen deel uit van een afvalvrije cyclus. Alle geregistreerde gegevens zijn bovendien inzichtelijk voor een groot aantal partijen. Eigenaren en beheerders hebben bijvoorbeeld altijd zicht op waar de gebruikte materialen vandaan komen. De circulaire waarde van het gebouw is daarmee gewaarborgd. Door al deze stappen en principes te verweven in onze werkwijze, zijn de gebouwen die wij realiseren op elke mogelijke manier gemaakt voor de toekomst. 

Onze expertises

Werken in bouwteamverband
Afstemmen op het allerbeste resultaat. Hoe eerder bij het project betrokken, hoe beter. Voor ons is het belangrijk dat we een project van binnen en buiten kennen. Dan zijn we écht van meerwaarde.
Werkmethodiek BIM
Standaard binnen BIM is dat direct betrokken partijen regelmatig de stand van zaken overleggen en dus continu op de hoogte zijn. Het 3D model zelf vormt een digitale oplevering al voordat de bouw start.
Duurzaam werken en denken
Als bouwer hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. In elke fase van het proces zijn we alert op energiebesparing, hergebruik van materialen en sturen we op toekomstbestendigheid.