Elke bouw pakken we zo integraal mogelijk op. Alle disciplines die samenwerken, voegen we samen in een 3D Bouw Informatie Model. Van hieruit kunnen we snel en eenvoudig alle belangrijke informatie met elkaar delen. Deze werkmethodiek zorgt voor een optimale communicatie en zorgt bovendien voor een vloeiende overgang van bouwfasen. Kortom, betere afstemming, minder verspilling en dus lagere kosten. 


Continu op de hoogte
 

Standaard binnen BIM is dat direct betrokken partijen regelmatig de stand van zaken overleggen en dus continu op de hoogte zijn. Het 3D model zelf vormt een digitale oplevering al voordat de bouw start. Het 3D-model laat zien wat mogelijk is, maar vooral ook wat niet mogelijk is. Dat inzicht voorkomt mogelijke problemen en hindernissen tijdens de bouw. Kortom, met BIM bouwen we een extra zekerheid in en garanderen we de kwaliteit die we nastreven.

 

Een bouwproject van binnen en buiten kennen


Voor ons is het belangrijk dat we een bouwproject van binnen en buiten kennen. Dan zijn we écht van meerwaarde. Wij bekijken het ontwerp door de bril van een bouwer. Dat is een andere blik dan die van een architect of een installateur. Al die verschillende blikken bij elkaar opgeteld, zorgen voor een compleet overzicht; een gestroomlijnd bouwproces waarin we hindernissen zien voordat ze ontstaan. Kortom, voorkomen is beter dan genezen. 

Onze expertises

Werken in bouwteamverband
Afstemmen op het allerbeste resultaat. Hoe eerder bij het project betrokken, hoe beter. Voor ons is het belangrijk dat we een project van binnen en buiten kennen. Dan zijn we écht van meerwaarde.
Werkmethodiek BIM
Standaard binnen BIM is dat direct betrokken partijen regelmatig de stand van zaken overleggen en dus continu op de hoogte zijn. Het 3D model zelf vormt een digitale oplevering al voordat de bouw start.
Duurzaam werken en denken
Als bouwer hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. In elke fase van het proces zijn we alert op energiebesparing, hergebruik van materialen en sturen we op toekomstbestendigheid.

Bouwen voor de toekomst: cradle-to-cradle


Als bouwonderneming hebben we een grote verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en milieu. Wat betreft de uitstoot van stikstof, maar ook als het gaat om het verstandig en duurzaam toepassen van milieuvriendelijke materialen en grondstoffen, en het voorkomen van verspilling. Duurzaamheid nemen we daarom standaard op in onze procedures. Niet als een labeltje, maar verweven als een vast onderdeel van onze werkwijze; net als bijvoorbeeld veiligheid, planning, communicatie, materieel en materiaal. 
 

Lees meer