Bij Van den Heuvel Bouwbedrijf zijn we samenwerkers. Binnen ons team, maar ook met externe partijen gaan we altijd voor een hechte samenwerking. De expertise van alle partijen die bij een bouw betrokken zijn, bundelen en delen we met elkaar tijdens het gehele traject. Wat is het doel dat we delen en hoe zorgen we samen voor een zo geolied mogelijk proces? Het resultaat is een werkwijze die zich terug betaalt in een probleemloze en plezierige bouw voor iedereen. 

Hoe eerder bij het project betrokken, hoe beter


Voor ons is het belangrijk dat we een project van binnen en buiten kennen. Dan zijn we écht van meerwaarde. Wij bekijken het ontwerp door de bril van een bouwer. Dat is een andere blik dan die van een architect  of een installateur. Al die verschillende blikken bij elkaar opgeteld, zorgen voor een compleet overzicht; een gestroomlijnd bouwproces waarin we hindernissen zien voordat ze ontstaan. Kortom, voorkomen is beter dan genezen. 

Afstemmen op het allerbeste resultaat
 

Binnen het bouwteamverband draait het allemaal om ‘integratie’. Werken in teamverband creëert een ideale situatie om elkaars kennis en kunde te verweven voor het allerbeste resultaat. Ook ‘lean bouwen’ is daar een belangrijk onderdeel van. Werkprocessen richten we dusdanig in dat de bouw met minimale verkwisting gerealiseerd wordt. Elk facet wordt zo tot op het detail afgestemd.

Zo creëren we samen een comfortabele voorsprong. Elke stap die we zetten leidt uiteindelijk tot een tevreden glimlachende opdrachtgever. En daar doen we het bij Van den Heuvel Bouwbedrijf allemaal voor. 

Onze expertises

Werken in bouwteamverband
Afstemmen op het allerbeste resultaat. Hoe eerder bij het project betrokken, hoe beter. Voor ons is het belangrijk dat we een project van binnen en buiten kennen. Dan zijn we écht van meerwaarde.
Werkmethodiek BIM
Standaard binnen BIM is dat direct betrokken partijen regelmatig de stand van zaken overleggen en dus continu op de hoogte zijn. Het 3D model zelf vormt een digitale oplevering al voordat de bouw start.
Duurzaam werken en denken
Als bouwer hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. In elke fase van het proces zijn we alert op energiebesparing, hergebruik van materialen en sturen we op toekomstbestendigheid.

Bouwen voor de toekomst: cradle-to-cradle


Als bouwonderneming hebben we een grote verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en milieu. Wat betreft de uitstoot van stikstof, maar ook als het gaat om het verstandig en duurzaam toepassen van milieuvriendelijke materialen en grondstoffen, en het voorkomen van verspilling. Duurzaamheid nemen we daarom standaard op in onze procedures. Niet als een labeltje, maar verweven als een vast onderdeel van onze werkwijze; net als bijvoorbeeld veiligheid, planning, communicatie, materieel en materiaal. 
 

Lees meer