Bouw villa centrum Den Bosch

De ‘parel’ die we in de Den Bosch bouwen glanst weer een beetje meer. De oude kademuur is inmiddels gesloopt en weer opgebouwd als nieuwe muur. In die grote uitsparing op de foto zaten vroeger overigens de ramen van de oude bakkerij.

Bouwen op de fundamenten van de historie

De ‘parel’ die we in de binnenstad van Den Bosch bouwen komt langzaam maar zeker tot leven. We noemen het de parel, omdat we weten hoe bijzonder deze woning hier wordt. Kijk zelf maar; een prachtige stadsvilla met een uniek uitzicht op de Binnendieze. Een feest om te bouwen, om in te wonen én om te zien.
De voorbereidingen voor ‘de parel’ die we in Den Bosch bouwen zijn in volle gang. Zodra dat is afgerond volgen de riolering, de waterleidingen en de begane grondvloer. Inmiddels staan wel al de steigers langs de kademuur van de Binnendieze. De verouderde muur wordt gesloopt en opnieuw opgemetseld. En tussen al het werk door zorgen we dat we genieten van die bijzondere binnenstadsfeer.

Voordat Van den Heuvel Bouwbedrijf start met de bouw is soms eerst een archeologisch onderzoek nodig. In het geval van dit kavel wist de gemeente dat hier ooit een bakkerij en een ziekenhuis hebben gestaan. In eerste instantie is een zogenoemd proefsleuvenonderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek is genoeg bewijs gevonden om een volledig archeologisch onderzoek te starten. In totaal zijn 6 opgravingsputten onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn onder andere funderingen en de resten van een tongewelfde kelder gevonden. Deze behoorden toe aan een groot 15e-eeuws pand. Ook zijn kleine bakstenen structuren aangetroffen, waaronder bijvoorbeeld een waterkelder en diverse bijgebouwen. Alle vondsten zijn in kaart gebracht, opgemeten en uitgetekend. Dit project is prima verlopen in samenwerking met de gemeente. Wij kunnen met een gerust hart starten met de bouw!

Meer nieuws