Voor bedrijven

Bouwen blijft bouwen, maar ondertussen staat de tijd niet stil. Bouwstijlen veranderen, net als technieken, materialen, bouwbesluiten en andere regels. Belangrijk voor ons is natuurlijk, dat ook de wensen van onze opdrachtgevers voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Bouwbedrijf Van den Heuvel groeit al meer dan 100 jaar mee met haar opdrachtgevers. Bouwen vraagt om efficiency, om aandacht voor innovatie en duurzaamheid én om een klantgerichte benadering. Gedurende het totaalproces, van de initiatieffase tot het beheer en onderhoud.

Goed werk en plezierig proces

Bouwbedrijf Van den HeuvelDe deskundige medewerkers van Bouwbedrijf van den Heuvel denken graag met u mee. U heeft te maken met verschillende betrokken bouwlieden, maar heeft te allen tijde één aanspreekpunt. Samen zorgen we ervoor dat het werk niet alleen goed wordt uitgevoerd, we zorgen er ook nog voor dat het op een fijne manier gedaan wordt. Werken met Bouwbedrijf van den Heuvel is leuk.

LEAN: optimale processen

Bouwbedrijf van den Heuvel werkt volgens de LEAN methode. Onze focus ligt voortdurend op de verbetering van onze processen, bedoeld om optimale klantwaarde te creëren. Wat dit voor u concreet betekent? Een verlaging van kosten, een verkorting van de doorlooptijd en uiteenlopende verbeteracties. We richten onze procedures zo efficiënt mogelijk in en hebben nauw overleg met partners in de keten.

BIM: iedereen altijd 100% op de hoogte

BIM staat voor Bouw Informatie Modellering. Concreet: alle samenwerkende partijen beschikken middels een digitaal gebouwmodel over alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces. Iedereen werkt hierdoor met dezelfde informatie en beschikt op ieder moment over actuele informatie. Hierdoor worden knelpunten in een vroeg stadium geconstateerd en faalkosten sterk gereduceerd.

Wij werken voor onder meer:

logos_van_den_heuvel

Bouwbedrijf Van den HeuvelBouwbedrijf Van den HeuvelBouwbedrijf Van den Heuvel